Go to Top

Izrada prototipa za PET ambalažu

Od dizajnerskog koncepta do nove PET ambalaže

Od dizajnerskog koncepta do nove PET ambalaže, 3D tehnologija omogu?ava najbržu i najjednostavniju izradu prototipova. Iz idejnog rješenja razvijamo digitalizirani 3D prikaz modela koji se ovisno o potrebama i zahtjevima klijenta izra?uje 3D printanjem u razli?itim tehnologijama. Metoda brze izrade prototipova omogu?ava uo?avanje i ispravljanje svih nepravilnosti u dizajnu ili funkcionalnosti u ranoj fazi razvoja, bez stvaranja nepotrebnih troškova.

O projektu

IZIT d.o.o.
Visit Site

Za partnera:
Labud d.o.o.