Go to Top

Blog Full Width

BESPLATNE RADIONICE

28. i 29. 9. 2016. TOPOMATIKA d.o.o. u Zagrebu organizira besplatne jednodnevne radionice o primjeni 3D opti?kih mjernih metoda kao zajedni?ke platforme za razvojne inženjere i stru?njake iz podru?ja kontrole kvalitete i proizvodnje. U 9. mjesecu 2016. pozivamo vas na dva workshopa u hotel Aristos, Cebini 33, 10 010 Zagreb: 28. 9. 2016. “Primjena 3D opti?kih mjernih metoda u ispitivanju materijala i komponenti” 29. 9. 2016. “Primjena 3D opti?kih mjernih …Read More

SAJAM TEHNIKE 2016

Od 16. do 20. 5. ?lanice 3D grupe izlagale su na 60. ME?UNARODNOM SAJMU TEHNIKE I TEHNI?KIH DOSTIGNU?A (UFI) u Beogradu i predstavile inovativna proizvode iz naše ponude. Brojni posjetitelji razgledali su najmodernije sustave, mjerne ure?aje i programska rješenja poznatih svjetskih firmi ?iji smo zastupnici,  koje smo izložili u hali 1 beogradskog sajma. Najnovija tehnološka dostignu?a naših partnera, kao što je GOM ARAMIS 3D kamera – novi senzor za dinami?ka 3D mjerenja …Read More

CONTROL 2016

26. do 29. 4. posjetili smo najve?i specijalizirani svjetski sajam osiguranja kvalitete u Stuttgartu gdje su naši partneri i dobavlja?i prikazali najnovija tehnološka dostignu?a. Svima zainteresiranima, koji su nam se pridružili na sajmu, osigurali smo besplatnu ulaznicu i stru?nu prezentaciju proizvoda iz našeg asortimana na štandu proizvo?a?a.

BIAM 2016

3D grupa je i ove godine izložila nova dostignu?a 3D tehnologija na sajmu “BIAM – 23. me?unarodnom sajmu alatnih strojeva i alata” koji je održan od  19. do 22. 4.  2016. u Zagrebu. Na našem izložbenom prostoru, hala 8, štand 12 Zagreba?kog velesajma , posjetitelji su imati  priliku, po prvi put u regiji, pogledati  GOM ARAMIS 3D kameru – novi senzor za dinami?ka 3D mjerenja na površini i u diskretnim …Read More

3D grupa na sajmovima 2016.

I 2016. godine sudjelujemo na specijaliziranim me?unarodnim sajmovima: BIAM,   od 19. do 22. travnja u Zagrebu, i Sajam tehnike  u Beogradu 16. – 20.5.2016. Posjetite naše izložbene prostore i u direktnom kontaktu s našim stru?nim timom saznajte sve što Vas zanima o našim proizvodima i uslugama te procijenite kako ih možete iskoristiti u svom poslovanju. Više informacija o sajmovima i doga?anjima na koje Vas pozivamo u 2016. godini potražite …Read More

TOPOMATIKA Workshop

TOPOMATIKA je 10. 3. 2016. u Zagrebu održala  besplatnu radionicu „Primjena 3D opti?kih mjernih metoda u procesima proizvodnje polimernih tvorevina“, zamišljenu kao zajedni?ka platforma za razvojne inženjere, alatni?are i modelare kao i stru?njake iz kontrole kvalitete i proizvodnje. Brojni sudionici radionice imali su priliku saznati kako vode?e tvrtke iz regije koriste 3D opti?ke mjerne sustave u modernim procesima proizvodnje plasti?nih tvorevina radi skra?ivanja vremena razvoja, optimizaciji proizvodnih procesa i time …Read More

Dan otvorenih vrata

Dan otvorenih vrata Metalurškog fakulteta „Inovativni materijali i proizvodni koncepti“ održan na Metalurškom fakultetu u Sisku, 3. 12. 2015. od 9:00 do 11:00 sati. 3D GRUPA – KLASTER 3D TEHNOLOGIJA sudjelovala je na Danu otvorenih vrata Metalurškog fakulteta  „Inovativni materijali i proizvodni koncepti“ održanom 3. prosinca 2015. u Sisku. Ovom zanimljivom doga?aju, uz ostale zaiteresirane, prisustvovali su nastavnici i u?enici Tehni?ke škole Sisak, Tehni?ke škole Karlovac, te Industrijsko-obrtni?ke škole Sisak, …Read More

3D seminari 2015

3D seminari 2015, Hrvatska / Slovenija / Srbija 3D grupa održala je novu seriju besplatnih seminara “3D tehnologije u istraživanju, razvoju i proizvodnji” u Zagrebu, Celju  i Novom Sadu. Cilj seminara je proizvodnim tvrtkama i razvojno-istraživa?kim institucijama približiti najnovija tehni?ka dostignu?a na podru?ju opti?kih mjernih tehnologija vezanih uz mjerenje dimenzija i oblika, mjerenje deformacija i gibanja, optimizacije proizvodnih procesa, kao i mogu?nosti daljnjeg korištenja dobivenih mjernih rezultata na podru?ju reverzibilnog …Read More

Prezentacija poljskog modela

Prezentaciju “Mogu?nosti stvaranja i razvoja klaster u Hrvatskoj uz implementaciju poljskih iskustava”  poljski partneri su održali u prostorima MINPO-a u Zagrebu, 21. 04. 2015. 3D Grupa – Klaster 3D tehnologija prisustvovala je prezentaciji o mogu?nostima stvaranja i razvoja klastera u Hrvatskoj održanoj u suradnji UHY Savjetovanja i poljskih partnera Udruga B4. Poljska je primijenila i iskoristila razli?ite modele u podru?ju klasteringa, a ?ak 85% klastera koji su ostvarili bespovratna sredstva …Read More

IRT FORUM 2015

IRT FORUM, Portorož, Slovenija, 8.-9. 6. 2015. ?lanice 3D grupe TOPOMATIKA  i IZIT  sudjelovale su na 7. industrijskom forumu inovacija, razvoja i tehnologija IRT 2015  koji je održan  8. i 9. 6. 2015. u Portorožu. Drugi dan foruma stru?njaci iz TOPOMATIKE su na zanimljivim i konkretnim primjerima iz industrije i istraživa?kih institucija (CIMOS, LTH Ulitki, ZAG, Steklarna Rogaška, Kon?ar, Labud, DOK-ING, Croatia pumpe i drugi) prikazali sveobuhvatnost primjene GOM 3D …Read More