Go to Top

O nama

3D Grupa – Klaster 3D tehnologija
Predsjednik udruge: Tomislav Hercigonja
Dopredsjednici udruge: Zoran Marenić, Amir Šećerkadić.
3D Grupa – Klaster 3D tehnologija upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske.

 

·Osnivači·

IZIT d.o.o.  ·  Tehnoprogres d.o.o.   ·  Topomatika d.o.o.

 

POLITIKA KVALITETE

3D GRUPA – KLASTER 3D TEHNOLOGIJA je tvrtka čija je osnovna djelatnost

proces pružanja usluga na području 3D tehnologija

· Naša misija·

Implementacijom 3D tehnologija podići inovativnost i konkurentnost regionalne industrije i drugih djelatnosti vezanih uz razvoj i proizvodnju.

·Naša vizija·

Postati regionalni referentni centar 3D tehnologija koji će industriji i ostalim djelatnostima pružati podršku i biti izvor informacija.

 

Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, trajno se obvezujemo:

  • zaposlenicima osigurati priliku za učenje, osobni razvoj i stvaranje karijere, biti tvrtka koja  prepoznaje  i nagrađuje uspjeh, potiče učenje i komunikaciju unutar sebe,
  • kontinuirano unaprjeđivati tehnološku opremljenost,
  • biti tvrtka koja svojim prepoznatljivim partnerskim pristupom prema svojim Kupcima i dobavljačima ostvaruje više,
  • kontinuirano pratiti svjetske trendove u djelatnosti, te iste primjenjivati u svom radu,
  • postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve,
  • trajno i učinkovito koristiti sve raspoložive izvore za kontinuirani napredak našeg poslovanja u svim dijelovima, stalno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na zahtjevima norme ISO 9001:2008,
  • kroz brigu o zaštiti zdravlja zaposlenika i zaštiti okoliša ispunjavati svoju ulogu prema široj društvenoj zajednici.

Predsjednik udruge:

                                                                                               Tomislav Hercigonja

 

 

Odgovori