Go to Top

SEE AutoCompoNet 2012

Kragujevac, 9-11.5.2012.

Na me?unarodnom specijalizirani sajam autoindustrije jugoisto?ne Europe SEE Auto Compo Net 2012 u organizaciji 3D grupe izlagale su tvrtke Topomatika i Tehnoprogres.

Na sajmu smo predstavili 3D opti?ki mjerni sustav GOM ATOS CompactScan i programski paket Geomagic. Na štandu 1a-6 posjetitelji su imali priliku pogledati primjere upotrebe najmodernijih opti?kih skenera u automobilskoj industrijii.

Ovim putem željeli bi pozvati sve postoje?e i budu?e poslovne partnere da nas posjete i na budu?im sajmovima.

Za pravovremene informacije o našim aktivnostima pratite stranice 3D grupe.

Pogledajte i ostale aktivnosti 3D grupe.