Go to Top

BIAM 2014

3D grupa izlagala je na me?unarodnom sajmu BIAM 2014. Tre?i put za redom dobili smo Priznanje za najvišu tehnološku razinu izložaka iz 3D svijeta.

Na 22. sajmu alatnih strojeva i alata BIAM 2014 u hali 8 Zagreba?kog velesajma od 9. do 12.04.2014. izlagale su tvrtke klastera  3D grupa:  Topomatika, Izit  i Tehnoprogres.

Posjetitelji su imali priliku vidjeti vrhunsku opremu i najnovija dostignu?a 3D tehnologija kao i prisustvovati prezentacijama najnovijih proizvoda poznatih svjetskih proizvo?a?a koje zastupamo.

3D grupa