Go to Top

Projekt CompoWIN – More Skilled Hands for High-Tech Production.

Od početka studenoga 2020. projektni partneri (BICC Sandanski iz Bugarske, 3D Grupa Klaster 3D Tehnologije iz Hrvatske, Kuressaare Ametikool iz Estonije, Sachsische Bildunggeselschaft Furumweltschutz und Chemiberufe Dresden MBH – SBG iz Njemačke te RDC Zasavje i AFormX, zrakoplovna tehnologija i precizna mehanika llc , iz Slovenije) aktivno sudjeluju u konzorciju projekta CompoWIN – More Skilled Hands for High-Tech Production.

Projekt traje od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2022. Suradnja se odvija pod pokroviteljstvom programa Europske komisije Erasmus + fonda u sklopu poziva „Poziv 2020. krug 1. KA2 – Suradnja u inovacijama i razmjena dobre prakse, KA202 – Strateška partnerstva za strukovno obrazovanje i osposobljavanje“.

Zajednička nit projekta su kompozitni materijali i obrazovanje na polju kompozitne industrije, koje se mogu pohvaliti visokom dodanom vrijednošću, pri čemu glavnina zaposlenih radnika obavlja precizan i kvalitetan fizički rad. Na taj se način izrađuju avioni, čamci, sportska oprema, lopatice vjetroturbina i tako dalje. Iako industrija zapošljava puno radnika u cijeloj Europi i svakodnevno ostvaruje približno 70 milijuna eura prihoda, veza između industrije i obrazovanja je poprilično slaba.

Upravo se je iz tog razloga projektno partnerstvo na stvaranje sveobuhvatnog, korisnog i atraktivnog sustava obuke za buduće proizvođače kompozitnih materijala. Projektom će se stvoriti nastavni programi, materijali za nastavnike i dokumenti za samoevaluaciju. Ovakav će pristup, zajedno s već postojećim e-tečajevima sa compohub.eu, omogućiti nastavnicima za stručno obrazovanje brzo stjecanje znanja o osnovnim kompozitnim tehnikama koje će potom moći prenositi dalje. Cilj projekta je i stvaranje mogućnosti brze implementacije treninga u organizacije koje ne posjeduju prethodno iskustvo s kompozitnim materijalima. Projekt će također nastojati inicirati uvođenje standarda zanimanja u nacionalne obrazovne sustave Bugarske i Hrvatske, što se očekuje da će potaknuti širenje nacionalne strukovne kvalifikacije i u drugim zemljama EU.

Projektni su partneri razradili metodološke smjernice za IO1 Okvir kompetencija i vještina, koji će voditi sve projektne partnere u provedbi projektnih aktivnosti (fokus grupe, intervjui, desk istraživanje, itd.) Uz pomoć metodoloških smjernica će projektno partnerstvo provesti sveobuhvatnu analizu razvoja kompozitne industrije u zemljama partnera. Kao dio opsežnog terenskog istraživanja, projektni će partneri identificirati i mapirati ključne vještine potrebne u tvrtkama kompozitne industrije u partnerskim zemljama, koje će potom poslužiti kao osnova za daljnji razvoj IO2 i IO3. Drugi dio IO1 pružit će sveobuhvatniji pregled kompozitne industrije. To će rezultirati razvojem „Kataloga mogućnosti i prepreka za zapošljavanje“ i „Kataloga s fokusom na perspektivne tehnologije“.

Preuzmite članak “Projekt CompoWIN – More Skilled Hands for High-Tech Production.” (PDF)

3D grupa