Go to Top

Energetika

Digitalizacija turbina hidroelektrana

Optički sustavi za 3D-digitalizaciju ATOS i TRITOP poduzeća GOM mbH iz Njemačke omogućavaju izuzetno detaljno bilježenje oblika i dimenzija kompliciranih objekata veličine i do desetak ili više metara. Topomatika d.o.o. u suradnji s Institutom građevinarstva Hrvatske i Hrvatskom elektroprivredom provela je 3D mjerenja u više hidroelektrana. Uspješno su digitalizirane peltonove, francisove i kaplanove turbine u cilju ustanovljavanja njihova stanja, kontrole geometrije, pripreme rekonstrukcije.

3D grupa