Go to Top

Medicina

Rekonstrukcija medicinskih pločica

Medicinske pločice se proizvode ravne, te se pomoću ručnih alata u kirurškoj dvorani prilagođavaju obliku kosti koju treba imobilizirati. Takvim postupkom u pločicu se unosi izvjesna količina naprezanja, te je pretpostavka da su mehanička svojstva smanjena. Za provjeru te hipoteze, laboratorij za mehanička ispitivanja Fakulteta Strojarstva i brodogradnje s prof. Janošem Kodvanjem napravio je ispitivanje naprezanja savijenih pločica. Rezultati su uspoređeni s rezultatima FEM analize u ABAQUS softveru za koju …Read More

3D grupa